Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Laang - Haiyang Cover

Laang - Haiyang CD Digipak

€ 12.00 *
内容: 1 件

价格 包括. 税 加上邮费

今日即可发货

  • TRA-AN-0167
  • 9009955000548
  • TR062CD
Laang冷是来自基隆市台湾的atmospheric black metal乐队。 专辑Hǎiyáng海洋可作为带有抒情小册子的digipak。 仅限500 digipak。...更多

Laang冷是来自基隆市台湾的atmospheric black metal乐队。

专辑Hǎiyáng海洋可作为带有抒情小册子的digipak。

仅限500 digipak。

Den Unge Herr Holm的艺术。

歌曲:

1. Chāoyuè Dìyù 超越地狱 (Intro) 04:12 
2. Shēnyuān 深淵 07:39
3. Hǎilàng 海浪 02:24
4. Cāngliáng 蒼涼 03:23
5. Yān 淹 04:23
6. Jī 羇 06:34
7. Yǔn Miè 殒灭 06:13
8. Zǐdàn Kǒng 子弹孔 05:20

Streaming: https://www.feiyr.com/x/haiyang

评论 0
阅读,撰写和讨论评论...更多
客户评价 "Laang - Haiyang CD Digipak"
写评估
请在以下文本中输入这些字符。

带*标记的为必填项

浊世-The Mortal World - 三千大千世界-SanQianDaQianShiJie Cover 浊世-The Mortal World -...
内容 1 件
€ 18.00 *
订单号: TRA-AN-0110
添加 到购物车
Happy Days - Save Yourself Presentation 3 Happy Days - Save Yourself CD Digipak
内容 1 件
€ 15.00 *
订单号: TRA-AN-0086
添加 到购物车
Eyelessight - Athazagorafobia CD Digipak Eyelessight - Athazagorafobia CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0137
添加 到购物车
Psychonaut 4 / Nocturnal Depression - Children Of The Night Cover Psychonaut 4 / Nocturnal Depression - Children...
内容 1 件
€ 21.00 *
订单号: TRA-AN-0136
添加 到购物车
浊世-The Mortal World - 三千大千世界-SanQianDaQianShiJie Cover 浊世-The Mortal World -...
内容 1 件
€ 18.00 *
订单号: TRA-AN-0110
添加 到购物车
Acherozu - Vendetta Ocean Digipak CD Presentation 冥葬 - 万劫之海 CD
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0173
添加 到购物车
Afraid Of Destiny - S.I.G.H.S Cover Afraid Of Destiny - S.I.G.H.S CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0159
添加 到购物车
Psychonaut 4 - Have A Nice Trip Cover Psychonaut 4 - Have A Nice Trip CD Digipak
内容 1 件
€ 21.00 *
订单号: TRA-AN-0127
添加 到购物车
Lost In Desolation - Mourning II Cover Lost In Desolation - Mourning II CD Digipak
内容 1 件
€ 15.00 *
订单号: TRA-AN-0113
添加 到购物车
Varulv - Sagenlieder Titelbild VarulV - Sagenlieder CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0099
添加 到购物车
VarulV - Wolfszorn Presentation 1 VarulV - Wolfszorn CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0018
添加 到购物车
推荐!
Laang - Xinteng CD DIgipak Presentation Laang - Xinteng CD Digipak
内容 1 件
€ 15.00 *
订单号: TRA-AN-0241
添加 到购物车
Tulpa - Unhealed Cover Tulpa - Unhealed
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0168
添加 到购物车
Shadows Of Black Candlelight - History Of Resurrection, Chant Of Necromancy Cover Shadows Of Black Candlelight - History Of...
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0123
添加 到购物车
Arctic Sea Survivors - Into Barren Lands Cover Arctic Sea Survivors - Into Barren Lands CD...
内容 1 件
€ 15.00 *
订单号: TRA-AN-0121
添加 到购物车
Deadspace / Happy Days - Reaching For Silence Cover Deadspace / Happy Days - Reaching For Silence...
内容 1 件
€ 15.00 *
订单号: TRA-AN-0114
添加 到购物车
Mars Mantra - From Pain I Rise Cover Mars Mantra - From Pain I Rise CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0088
添加 到购物车
Morn Guruth - Weltekel Presentation 2 Morn Guruth - Weltekel CD Jewel-Case
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0013
添加 到购物车
推荐!
Psychonaut 4 - Beautyfall CD Digipak Cover Psychonaut 4 - Beautyfall CD Digipak
内容 1 件
€ 25.00 *
订单号: TRA-AN-0217
添加 到购物车
Acherozu - Vendetta Ocean Digipak CD + T-Shirt Presentation Acherozu - Vendetta Ocean CD Digipak + T-Shirt...
内容 1 件
€ 30.00 *
订单号: TRA-AN-0172-S
添加 到购物车
推荐!
Thou Shell Of Death - Witchery Cover Thou Shell Of Death - Witchery CD Hardcover A5
内容 1 件
€ 21.00 *
订单号: TRA-AN-0166
添加 到购物车
VarulV / Wintarnaht - Unterweltmysterien Titelbild Varulv / Wintarnaht - Unterweltmysterien CD
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0160
添加 到购物车
Deadspace - Dirge Cover Deadspace - Dirge CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0152
添加 到购物车
Nocturne - The Burning Silence Cover Nocturne - The Burning Silence CD Digipak
内容 1 件
€ 18.00 *
订单号: TRA-AN-0120
添加 到购物车
Thou Shell Of Death - Cave Hill (White Vinyl) Presentation 1 Thou Shell Of Death - Cave Hill LP Gatefold...
内容 1 件
€ 18.00 *
订单号: TRA-AN-0033
添加 到购物车
Nocturne - Nahash Presentation 1 Nocturne - Nahash CD Digipak
内容 1 件
€ 9.00 *
订单号: TRA-AN-0025
添加 到购物车
~Sea Of Disorder~ - Merging Land And Sky Presentation 1 ~Sea Of Disorder~ - Merging Land And Sky CD...
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0010
添加 到购物车
Aschenglas - Schauderreich Presentation 1 Aschenglas - Schauderreich
内容 1 件
€ 10.00 *
订单号: TRA-AN-0005
添加 到购物车
推荐!
Kanashimi - Inori LP (White) + T-Shirt Präsentation Psychonaut 4 - Dipsomania Vinyl
内容 1 件
€ 36.00 *
订单号: TRA-AN-0180-S
添加 到购物车
推荐!
Psychonaut 4 - Dipsomania DLP (Milky clear) + Poster Presentation Psychonaut 4 - Dipsomania Vinyl
内容 1 件
€ 30.00 *
订单号: TRA-AN-0177
添加 到购物车
推荐!
Nocturnal Depression - Burn All Bridges Behind Presentation Nocturnal Depression - Burn All Bridges Behind...
内容 1 件
€ 21.00 *
订单号: TRA-AN-0153-S
添加 到购物车
Psychonaut 4 - Have A Nice Trip Cover Psychonaut 4 - Have A Nice Trip DLP Gatefold...
内容 1 件
€ 30.00 *
订单号: TRA-AN-0126
添加 到购物车
Vagrond - Ruin Cover Vagrond - Ruin CD Digipak
内容 1 件
€ 16.50 *
订单号: TRA-AN-0124
添加 到购物车
Soupir Astral - L'Eternelle Traversée Cover Soupir Astral - L'Eternelle Traversée CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0109
添加 到购物车
Seelenfrost - Des Mondes Staub Titelbild Seelenfrost - Des Mondes Staub CD Mediabook
内容 1 件
€ 21.00 *
订单号: TRA-AN-0106
添加 到购物车
Vanhelga - Ode & Elegy Cover Vanhelga - Ode & Elegy CD Digipak
内容 1 件
€ 16.50 *
订单号: TRA-AN-0087
添加 到购物车
Karg - Malstrom Presentation 3 Karg - Malstrom LP Gatefold (Black)
内容 1 件
€ 15.00 *
订单号: TRA-AN-0035
添加 到购物车
Karg - Apathie Presentation 1 Karg - Apathie LP Sleeve (Black)
内容 1 件
€ 13.50 *
订单号: TRA-AN-0028
添加 到购物车
Thou Shell Of Death - Sepulchral Silence Presentation 1 Thou Shell Of Death - Sepulchral Silence CD...
内容 1 件
€ 13.50 *
订单号: TRA-AN-0026
添加 到购物车
推荐!
Psychonaut 4 - Beautyfall CD Digipak Cover Psychonaut 4 - Beautyfall CD Digipak
内容 1 件
€ 25.00 *
订单号: TRA-AN-0217
添加 到购物车
Abstract The Light - From Out Of The Void Cover Abstract The Light - From Out Of The Void CD...
内容 1 件
€ 13.50 *
订单号: TRA-AN-0111
添加 到购物车
The Fourth Eye - Blood Culling Cover The Fourth Eye - Blood Culling EP CD Digipak
内容 1 件
€ 9.00 *
订单号: TRA-AN-0097
添加 到购物车
Ellende - Weltennacht (Black Vinyl) Presentation 3 Ellende - Weltennacht LP Gatefold (Black)
内容 1 件
€ 18.00 *
订单号: TRA-AN-0032
添加 到购物车
Thou Shell Of Death - Sepulchral Silence Presentation 1 Thou Shell Of Death - Sepulchral Silence CD...
内容 1 件
€ 13.50 *
订单号: TRA-AN-0026
添加 到购物车
VarulV - Kerker, Todt und Teyfl T-Shirt Presentation VarulV - Kerker, Todt und Teyfl TS (Men)
内容 1 件
€ 23.40 *
订单号: TRA-AN-0198-L
添加 到购物车
推荐!
Kanashimi - Inori LP (White) + T-Shirt Präsentation Psychonaut 4 - Dipsomania Vinyl
内容 1 件
€ 36.00 *
订单号: TRA-AN-0180-L
添加 到购物车
Acherozu - Vendetta Ocean Digipak CD + T-Shirt Presentation Acherozu - Vendetta Ocean CD Digipak + T-Shirt...
内容 1 件
€ 30.00 *
订单号: TRA-AN-0172-L
添加 到购物车
Afraid Of Destiny - S.I.G.H.S Cover Afraid Of Destiny - S.I.G.H.S CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0159
添加 到购物车
Shadows Of Black Candlelight - History Of Resurrection, Chant Of Necromancy Cover Shadows Of Black Candlelight - History Of...
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0123
添加 到购物车
Nocturne - Nahash Presentation 1 Nocturne - Nahash CD Digipak
内容 1 件
€ 9.00 *
订单号: TRA-AN-0025
添加 到购物车
推荐!
Psychonaut 4 - Beautyfall CD Digipak Cover Psychonaut 4 - Beautyfall CD Digipak
内容 1 件
€ 25.00 *
订单号: TRA-AN-0217
添加 到购物车
Varulv - Sagenlieder Titelbild VarulV - Sagenlieder CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0099
添加 到购物车
VarulV - Wolfszorn Presentation 1 VarulV - Wolfszorn CD Digipak
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0018
添加 到购物车
Seelenfrost - Des Mondes Staub Titelbild Seelenfrost - Des Mondes Staub CD Mediabook
内容 1 件
€ 21.00 *
订单号: TRA-AN-0106
添加 到购物车
Tulpa - Unhealed Cover Tulpa - Unhealed
内容 1 件
€ 12.00 *
订单号: TRA-AN-0168
添加 到购物车
推荐!
The Harvest Moon - Decline To Disorder CD Digipak Presentation The Harvest Moon - Decline To Disorder CD Digipak
内容 1 件
€ 18.00 *
订单号: TRA-AN-0234
添加 到购物车
Hovert - SOL Digipak CD + T-Shirt + Poster Presentation Hovert - SOL CD Digipak + T-Shirt (Men) + Poster
内容 1 件
€ 30.00 *
订单号: TRA-AN-0175-XXL
添加 到购物车
Happy Days - Save Yourself Presentation 3 Happy Days - Save Yourself CD Digipak
内容 1 件
€ 15.00 *
订单号: TRA-AN-0086
添加 到购物车
浏览记录